Vacature Lid Raad van Toezicht

Gebouw-T is een volwaardig professioneel podium voor popcultuur;

 • Een culturele functie met regionale uitstraling (West Brabant & Zeeland);
 • Een broedplaats voor kunst en cultuurontwikkeling;
 • Een springplank voor talent;
 • De opleidingsplaats voor de MBO opleiding geluidstechnicus (ROC);
 • Een werkervaringsplaats en productiehuis voor de MBO opleiding AV producties en Podium en evenemententechniek (ZOOMVLIET STUDIO);
 • Inbedding in het (inter)nationale netwerk op het gebied van AV techniek.
 • Kernpodium A-status

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Gebouw-T bestaat uit vijf tot zeven personen, inclusief de voorzitter. De RvT heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen Gebouw-T. Tevens neemt de RvT besluiten met betrekking tot de (arbeidsrechtelijke) positie van de directeur en staat hem bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd.

De RvT heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie van de organisatie. De RvT van gebouw T werkt volgens de code van Cultural Governance.

De raad vergadert circa zes keer per jaar. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar. De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, achtergrond en ervaring van de individuele leden van de Raad. Lidmaatschap van de RvT is een onbezoldigde functie.

Profiel: 

Voor de vrij te komen positie van lid Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar twee kandidaten die naast de algemene profieleisen, over de volgende ervaring en deskundigheid beschikt:

 • relevante deskundigheden als toezichthouder (kennis, ervaring en netwerken zijn complementair);
 • ervaring met het werken in en het toezicht houden op complexe organisaties;
 • gevoel voor de rol van “kritische vriend”;
 • is in staat de financiële verslaglegging te lezen en te beoordelen;
 • heeft affiniteit met (pop)cultuur en poppodia;
 • heeft visie op de maatschappelijke rol van kunst en cultuur;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder of bestuurder en kan functioneren op strategisch niveau;
 • weet wat er in de samenleving speelt en kan dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten;
 • weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken en is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen. Hij/zij weet door het stellen van kritische vragen het management en de andere leden van de Raad van Toezicht de spiegel voor te houden en een eigen standpunt in te nemen;
 • kan zelfstandig en buiten kader denken op HBO dan wel academisch niveau;
 • is bereid zijn/ haar netwerk ter beschikking te stellen;
 • is afkomstig uit of verbonden met de regio Westelijk Noord-Brabant/ Zeeland.

en bij voorkeur:

 • of een commerciële/marketing achtergrond heeft; of een juridische achtergrond heeft; en/of grote kennis van politiek/gemeentelijk bestuursapparaat (een of enkele van deze gebieden aangezien we twee kandidaten zoeken);
 • ervaring als commissaris/toezichthouder dan wel eindverantwoordelijke bestuurder;
 • kennis van en ervaring met organisaties die te maken hebben met publieke en private activiteiten.

Kandidaten die voldoen aan dit profiel worden gevraagd op eigen wijze te reageren voor 15 november 2017 per mail naar Gebouw-T (info@gebouw-t.nl),  t.a.v de voorzitter van de Raad van Toezicht, mw. I. Stecher.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter mw. I. (Ilse) Stecher tel. 06-10139216 http://www.gebouw-t.nl/

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden rond 24 november.