Investeren in de toekomst

Om Gebouw-T ook in de toekomst gezond te laten functioneren heeft zij de gemeente om een exploitatie bijdrage van €150.000 gevraagd. In de afgelopen vijf jaar heeft het poppodium een opstartsubsidie van de gemeente gekregen. Na evaluatie van deze vijf jaar is gebleken, dat wil het podium succesvol verder groeien, een investering nodig is.

Deze investering is mede nodig doordat bij de realisatie van het poppodium verkeerde aannames zijn gedaan. Zo is bij het opstellen van de begroting onvoldoende rekening gehouden met de kapitaalslasten en aflossingen van de aanwezige theatertechniek. Deze kosten worden in de begroting van 2016 - 2019  verrekend. Tevens is geen rekening gehouden met de kosten voor beveiliging en de detachering van Hoofd Techniek, welke na 2014 volledig in dienst kwam van Gebouw-T. De exploitatietekorten van de afgelopen jaren die hier het gevolg van waren zijn altijd opgevangen middels het egalisatiefonds, wat bestemd was om de plussen en minnen in het resultaat gelijk te trekken. Inmiddels is dit egalistiefonds leeg. Wanneer de situatie van Gebouw-T vergeleken wordt met andere poppodia in het land blijkt dat het podium onder het landelijke gemiddelde zit qua gemeentelijke bijdragen. Tevens wordt ruim 70% van de inkomsten zelf gegenereerd.

Op cultureel, economisch en maatschappelijk gebied presteert Gebouw-T echter boven verwachting. Het podium trekt 2 keer het aantal bezoekers dan vooraf verwacht. Deze bezoekers komen niet alleen uit Bergen op Zoom en overig Noord-Brabant, maar ook Zeeland, Vlaanderen daar buiten. Gebouw-T heeft een bijzondere samenwerking met het ROC waardoor studenten de mogelijkheid krijgen om in de praktijk te leren. Met oefenruimtes, band- en dj-wedstrijden, jamsessies etc. geeft Gebouw-T ruim baan aan jong talent.