Zero Waste Office

Na een Zero Waste festival kan een Zero Waste Gebouw-T natuurlijk niet lang op zich wachten. We zijn begonnen met een Zero Waste office.

Om heel Gebouw-T Zero Waste te krijgen is nog een aardige klus. We zijn al bezig met het apart inzamelen van plastic, glas en papier, maar we houden altijd nog restafval over. Tevens hebben we te maken met heel veel verschillende gebruikers, die allemaal meegenomen moeten worden in dit proces. Dat zijn artiesten, oefenruimtebands, studenten en leraren van Zoomvliet Studio, kantoorpersoneel, kantoorruimte huurders, vrijwilligers en natuurlijk het publiek. 

Zero Waste wil zeggen dat al het afval gescheiden wordt ingezameld en daarmee alles gerecycled kan worden. We gaan dit in fases in Gebouw-T doorvoeren, eigenlijk per verdieping. De bovenste verdieping van Gebouw-T is de laag met kantoorruimtes. Hier starten we. Vervolgens hebben we de tweede laag, de zogenoemde 'T-Up'. Dit is de laag waar de oefenruimtes en studio zitten, en waar studenten van Zoomvliet les krijgen. Als laatste volgt de onderste laag; de zaal en het café, waar onze bezoekers aan concerten en andere evenementen komen. 

Op het kantoor is Zero Waste inmiddels doorgevoerd. Op onze kantoren staan geen afvalbakken meer. Er is een centraal afvalverzamelingspunt, waar alle verschillende stromen verzameld worden. Dit betekent tevens dat iedereen wat extra beweging krijgt, want om je troep weg te gooien moet je eerst een eindje richting afvalbakken! Win - win dus. 

De volgende stap wordt het doorvoeren van Zero Waste in onze T-Up. Tevens gaan we bedenken hoe we bezoekers zover krijgen hun afval apart in te leveren, want vooral na een paar biertjes zal niet iedereen hier meer even goed bij stil staan. Een mooie uitdaging om mee aan de slag te gaan!